Modernizace sběrného dvora Olšany u Prostějova

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Olšany u Prostějova
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007743
Zahájení projektu: 17. 5. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2020

Informace o projektu

V rámci projektu- modernizace SD dojde k pořízení těchto zařízení: 1 ks pásového dopravníku s násypkou pro dotřídění papíru a plastů 1 ks drtiče zelené hmoty BRKO 1 ks drtiče na vhodné stavební a demoliční odpady 2 ks kontejnerů 1,5 m3 pro shromažďování skla a plastů 1 ks kontejneru malá sběrna pro shromažďování papíru 1 ks velkoobjemového kontejneru 5 m3 pro kovy, velké kusy plastů, objemný odpad, nápojový karton, textil, dřevo, elektroodpad před roztříděním aj.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 130 023,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 375 886,50 Kč
 
Celková částka: 2 505 910,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena