Mobilní kompostárna Fotbal 88

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: FC Hradec Králové - mládež, z.s.
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000931
Zahájení projektu: 7. 3. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je nákup techniky pro mobilní kompostování. V rámci projektu bude využíván tzv. uzavřený kompostovací systém, kdy je biologicky rozložitelný materiál ukládán do nepropustných a neprodyšných LDPE vaků, ve kterých probíhá řízené zrání kompostu, a to nastavením optimální vlhkosti a složení vakované směsi v kombinaci s kontrolou teploty ve vacích a nucenou dodávku kyslíku pomocí vzduchového čerpadla. Údaje o místech kompostování jsou uvedeny v příloze analýza potenciálu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 821 028,68 Kč
Národní soukromá částka: 674 299,19 Kč
 
Celková částka: 4 495 328,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena