Linka pro materiálové využití odpadních oleju na Karlovarsku

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: REWOP services s.r.o.
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003851
Zahájení projektu: 24. 8. 2018
Předpokládané datum ukončení: 29. 12. 2019

Informace o projektu

Projektový záměr spočívá v nákupu technologie na rafinaci odpadních olejů. Cílem projektu dosáhnout regenerace silně znečištěných odpadních olejů až na úroveň tzv. základového oleje a jeho opětovné materiálové využití.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 246 175,00 Kč
Národní soukromá částka: 749 325,00 Kč
 
Celková částka: 4 995 500,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena