Kompostování bioodpadu v Kosmonosích

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Kosmonosy
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005203
Zahájení projektu: 3. 5. 2018
Ukončení projektu: 17. 2. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je změna systému likvidace bioodpadů ve městě Kosmonosy. Navrhovaný projekt řeší zavedení likvidace části domovního biodpadu pomocí domácích kompostérů. Pro snadnější kompostování bude také pořízen štěpkovač. Vzniklý produkt budou občané využívat na svých zahrádkách nebo bude předáván městu, které jej využije k rekultivaci veřejných ploch. Systém nebude vyžadovat náklady na odvoz odpadů a jeho likvidaci.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 937 992,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 165 528,00 Kč
 
Celková částka: 1 103 520,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena