Kompostéry pro obcany mikroregionu Bystricka

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Sdružení obcí mikroregionu Bystricka
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005195
Zahájení projektu: 28. 2. 2018
Ukončení projektu: 21. 8. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je pořízení kompostérů pro potřeby občanů mikroregionu Bystřička - konkrétně občanů obcí Mrsklesy, Hlubočky, Bukovany, Velký Újezd a města Velká Bystřice a také jednoho kontejneru na sběr použitého oblečení a textilu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 820 743,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 144 837,00 Kč
 
Celková částka: 965 580,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena