Kompostéry pro občany mikroregionu Bystřička

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Sdružení obcí mikroregionu Bystřička
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005195
Zahájení projektu: 28. 2. 2018
Předpokládané datum ukončení: 1. 9. 2018

Informace o projektu

Předmětem projektu je pořízení kompostérů pro potřeby občanů mikroregionu Bystřička - konkrétně občanů obcí Mrsklesy, Hlubočky, Bukovany, Velký Újezd a města Velká Bystřice a také jednoho kontejneru na sběr použitého oblečení a textilu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 827 942,50
Veřejné zdroje ČR: 146 107,50
 
Celková částka: 974 050,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena