Kompostéry pro městys Sněžné

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Městys Sněžné
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005392
Zahájení projektu: 17. 8. 2018
Ukončení projektu: 26. 9. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem předkládaného záměru je pořízení kompostovacích nádob s cílem snížení objemu SKO podporou materiálového využití BRKO. Prostřednictvím kompostování dojde ke zpracování biologicky rozložitelného materiálu, jehož výsledným produktem bude organické hnojivo, které bude sloužit k přihnojování záhonků, zahrad a zelených ploch v daném katastrálním území. V rámci doplnění systému odděleného sběru odpadů bude dále doplněn jeden kontejner na textil.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 570 714,65 Kč
Veřejné zdroje ČR: 100 714,35 Kč
 
Celková částka: 671 429,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena