Kompostárna v lokalitě Plánice - Na boučku

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Plánice
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000599
Zahájení projektu: 10. 10. 2016
Ukončení projektu: 28. 2. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Záměr projektu je vybudovat na uzavřené části skládky S-IO kompostárnu, která by vyřešila využití BRKO a odvodněných čistírenských kalů budované ČOV z města Plánice. Kompostárna by měla zpracovávat BRKO z obce Čiháň a rostlinné odpady od zemědělců, kteří budou odebírat kompost. Celková kapacita zpracovávaného odpadu je cca 600 t/rok. Do kompostárny nebudou vstupovat nebezpečné odpady. U čistírenských kalů se předpokládá sušina cca 20% a nezávadnost z hlediska obsahu cizorodých látek.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 413 097,92 Kč
Veřejné zdroje ČR: 778 781,99 Kč
 
Celková částka: 5 191 880,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena