Kompostárna bioodpadů ZS Sloveč a.s.

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Zemědělská společnost Sloveč, a.s.
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000757
Zahájení projektu: 4. 5. 2017
Ukončení projektu: 29. 9. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt je primárně a výhradně zaměřen na zpracování BRKO produkovaných ve veřejném prostoru spravovaného obcemi a městy, dále BRKO produkovaných občany z domácností a zahrad. Toto základní množství je doplňováno produkcí BRO odpadů z produkce žadatele (zemědělský podnikatel).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 641 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 819 000,00 Kč
 
Celková částka: 5 460 000,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena