Kompostárna bioodpadu AGRO ZIPAL s.r.o.

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: AGRO ZIPAL s.r.o.
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000649
Předpokládané datum ukončení: 30. 3. 2019

Informace o projektu

Projekt je primárně a výhradně zaměřen na zpracování BRKO produkovaných ve veřejném prostoru spravovaného obcemi a městy, dále BRKO produkovaných občany z domácností a zahrad. Toto základní množství je doplňováno produkcí BRO odpadů z produkce žadatele (zemědělský podnikatel). Kompostárna je zřizována v zájmové oblasti nově a doplňuje vhodně územní infrastrukturu již realizovaných a fungujících kompostáren. Předmětem projektu je využití stávajících staveb vhodných pro provozování kompostárny.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 159 500,00
Národní soukromá částka: 910 500,00
 
Celková částka: 6 070 000,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena