Kompostárna Vlastiboř - systém pro separaci BRO

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Vlastiboř
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000773
Zahájení projektu: 12. 5. 2017
Ukončení projektu: 1. 4. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na zkvalitnění nakládání s biologicky rozložitelnými odpady v obci Vlastiboř a okolních obcí. Cílem projektu je zejména zlepšení stavu životního prostředí, zvýšení podílu vytříděného biologicky rozložitelného odpadu z komunálního odpadu a snížení podílu ukládaného biologicky rozložitelného odpadu na skládkách. Předmětem projektu je pořízení zařízení pro separaci biologicky rozložitelných odpadů z nezemědělské činnosti (pořízení kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 527 680,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 93 120,00 Kč
 
Celková částka: 620 800,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena