Kompostárna Petrovice u Karviné

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Pavel Kondziolka
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000310
Zahájení projektu: 26. 10. 2016
Ukončení projektu: 17. 7. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt se zaměřuje na pořízení technologie pro kompostárnu, která bude kompostovat BRKO obcí spadajících do spádové oblasti. Kompostárna bude umístěna v k.ú. Petrovice u Karviné na pozemku s p.č. 214/21. Žadatel má podepsané prohlášení od obcí s příslibem dodávek 550t BRKO. Vznikne nová kompostárna s kapacitou 900t za rok. Více jak 90% vyprodukovaného kompostu bude využito na hnojení zemědělské půdy obhospodařované žadatelem.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 847 000,05 Kč
Národní soukromá částka: 855 352,95 Kč
 
Celková částka: 5 702 353,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena