Kompostárna Lom

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Zemědělská společnost Slapy a.s.
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000514
Zahájení projektu: 12. 10. 2016
Ukončení projektu: 31. 5. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Hlavním účelem projektu je vybavení kompostárny - zařízení pro zpracování a nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem v katastru obce Lom, které leží v Jihočeském kraji. Kompostárna bude sloužit pro sběr a zpracování bioodpadů produkovaných občany obcí Slapy, Lom, Dražičky, Libějice, Radimovice, Větrovy, které leží v okrese Tábor.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 059 200,00 Kč
Národní soukromá částka: 892 800,00 Kč
 
Celková částka: 5 952 000,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena