Kompostárna - JINDŘICH VALKOUN - AGROSLUŽBY s.r.o.

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: JINDŘICH VALKOUN - AGROSLUŽBY s.r.o.
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000947
Zahájení projektu: 19. 9. 2016
Ukončení projektu: 20. 12. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Realizací projektu dojde k výstavbě nové Kompostárny - JINDŘICH VALKOUN - AGROSLUŽBY s.r.o., jejímž záměrem je podpořit a rozšířit možnost sběru a zpracování bioodpadu v obcích a výsledný produkt - kompost využívat na zemědělsky obdělávaných pozemcích. Kapacita kompostárny bude 300 tun se zpracováním komunálního odpadu, jehož podíl bude min. 50 %. Kompostování bude probíhat do vaků.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 823 750,00 Kč
Národní soukromá částka: 851 250,00 Kč
 
Celková částka: 5 675 000,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena