Jiří Prskavec - Mobilní kompostárna

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Jiří Prskavec
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000893
Zahájení projektu: 16. 3. 2017
Ukončení projektu: 23. 4. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je nákup techniky pro mobilní kompostování. V rámci projektu bude využíván tzv. uzavřený kompostovací systém, kdy je biologicky rozložitelný materiál ukládán do nepropustných a neprodyšných LDPE vaků, ve kterých probíhá řízené zrání kompostu, a to nastavením optimální vlhkosti a složení vakované směsi v kombinaci s kontrolou teploty ve vacích a nucenou dodávku kyslíku pomocí vzduchového čerpadla. Údaje o místech kompostování jsou uvedeny v příloze analýza potenciálu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 086 752,05 Kč
Národní soukromá částka: 544 720,95 Kč
 
Celková částka: 3 631 473,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena