Jaroslav Bašek - Efektivní nakládání s odpady

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Jaroslav Bašek
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003839
Zahájení projektu: 9. 2. 2018
Předpokládané datum ukončení: 29. 2. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Záměrem projektu je rozšířit systém separace odpadů ve spádové oblasti. Tímto krokem se obec snaží maximálně přispět k tomu, aby se dosud zavedený systém separace odpadů v obci Bačetín zdokonalil a navýšilo se tak množství vytříděného komunálního odpadu. Dále budou tyto odpady odváženy k dalšímu materiálovému zpracování a využití.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 594 430,00 Kč
Národní soukromá částka: 281 370,00 Kč
 
Celková částka: 1 875 800,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena