Intenzifikace systému shromažďování bioodpadů ve Dvoře Králové nad Labem

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Dvůr Králové nad Labem
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003728
Zahájení projektu: 5. 12. 2017
Ukončení projektu: 9. 10. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Ve spádové oblasti bude zaveden systém sběru a svozu bioodpadů a to na několika úrovních. Sběr bioodpadů ze zástavby rodinných domů, bytových domů a mobilní sběr a svoz bioodpadů na začátku a konci sezóny.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 505 945,38 Kč
Veřejné zdroje ČR: 89 284,48 Kč
 
Celková částka: 595 230,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena