Intenzifikace systému sběru BRKO Městys Chudenice

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Městys Chudenice
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0002845
Zahájení projektu: 22. 3. 2018
Ukončení projektu: 17. 12. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předkládaný projekt je zaměřen na zavedení, resp. intenzifikaci systému sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO). Cílem projektu je zkvalitnění služeb v oblasti odpadového hospodářství se zaměřením na BRKO. Realizací projektu dojde k doplnění technologie ke sběru bioodpadů a k následnému zpracování separovaného bioodpadu v zařízení určeném k materiálovému využívání odpadů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 862 716,35 Kč
Veřejné zdroje ČR: 328 714,65 Kč
 
Celková částka: 2 191 431,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena