Intenzifikace separace a svozu odpadu FCC Dacice

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: FCC Dacice, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003043
Zahájení projektu: 31. 7. 2017
Ukončení projektu: 22. 5. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předložený projekt je zaměřen na rozšíření systému separace a svozu biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) ve vybrané spádové oblasti s cílem snížit množství ukládaných odpadů na skládku a zvýšit celkové využití odpadů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 309 300,00 Kč
Národní soukromá částka: 3 927 900,00 Kč
 
Celková částka: 5 237 200,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena