Intenzifikace sberu odpadu Tredaton

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Tredaton s.r.o.
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003340
Zahájení projektu: 3. 2. 2018
Ukončení projektu: 8. 1. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předložený projekt je zaměřen na rozšíření systému separace a svozu biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) na vymezeném území Libereckého a částečně i Středočeského kraje s cílem snížit množství ukládaných bioodpadů na skládku a zvýšit celkové využití odpadů původců, a to obcí i podnikatelských subjektů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 945 650,00 Kč
Národní soukromá částka: 343 350,00 Kč
 
Celková částka: 2 289 000,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena