Efektivní nakládání s odpady v obci Běrunice

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Běrunice
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003210
Zahájení projektu: 31. 5. 2018
Ukončení projektu: 28. 2. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Záměrem projektu je rozšířit systém separace odpadů ve spádové oblasti. Tímto krokem se obec snaží maximálně přispět k tomu, aby se dosud zavedený systém separace odpadů v obci Běrunice zdokonalil a navýšilo se tak množství vytříděného komunálního odpadu. Dále budou tyto odpady odváženy k dalšímu materiálovému zpracování a využití.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 810 571,40 Kč
Veřejné zdroje ČR: 319 512,60 Kč
 
Celková částka: 2 130 084,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena