Držková, Kašava, Vlčková - analýza rizik pro bývalé skládky odpadů

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: DKV obcí Držková, Kašava a Vlčková
Registrační číslo: CZ.05.3.24/0.0/0.0/16_036/0002513
Zahájení projektu: 23. 4. 2018
Ukončení projektu: 28. 6. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Provedení průzkumných prací na všech zájmových lokalitách a zpracování analýzy rizik pro jednotlivé zájmové lokality představuje zahájení komplexního řešení nežádoucího stavu potenciálního ohrožení životního prostředí a zdraví obyvatelstva, mimo jiné ve vztahu k VN Slušovice

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 538 796,59 Kč
Veřejné zdroje ČR: 271 552,35 Kč
 
Celková částka: 1 810 349,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena