Držková, Kašava, Vlčková - analýza rizik pro bývalé skládky odpadů

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: DKV obcí Držková, Kašava a Vlčková
Registrační číslo: CZ.05.3.24/0.0/0.0/16_036/0002513
Zahájení projektu: 23. 4. 2018
Ukončení projektu: 28. 6. 2019

Informace o projektu

Provedení průzkumných prací na všech zájmových lokalitách a zpracování analýzy rizik pro jednotlivé zájmové lokality představuje zahájení komplexního řešení nežádoucího stavu potenciálního ohrožení životního prostředí a zdraví obyvatelstva, mimo jiné ve vztahu k VN Slušovice

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 993 881,22
Veřejné zdroje ČR: 528 331,98
 
Celková částka: 3 522 213,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena