Dovybavení sběrného dvoru Holice

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: TECHNICKÉ SLUŽBY HOLICE
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0002981
Zahájení projektu: 22. 11. 2017
Ukončení projektu: 27. 8. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Záměrem projektu je zvýšení výtěžnosti odpadů, navýšení separace odpadů a minimalizace množství směsného komunálního odpadu produkovaného na území města Holice. Dovybavením sběrného dvora se získá prostor pro zvýšení vytříditelnosti odpadů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 887 085,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 333 015,00 Kč
 
Celková částka: 2 220 100,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena