Dovybavení sberného dvora v Sušici, vzhledem k nárustu odpadu

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Mesto Sušice
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003445
Zahájení projektu: 30. 11. 2016
Předpokládané datum ukončení: 31. 7. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je vybudování dostatečné kapacity pro nakládání se separovanými, nebezpečnými a velkoobjemovými odpady. Nárůst množství množství zpracovávaných odpadů je dán snahou měst Klatov a Sušice a dalších 20 obcí sdružených ve společnosti Pošumavská odpadová s.r.o své vyřešit své odpadové hospodářství. Projekt počítá s pořízením palíkovacího lisu a manipulačního vysokozdvižného vozíku, několika kontejnerů, skladů, přístřešků (včetně opláštění stávajícího) a buňky pro zaměstnance.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 031 500,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 358 500,00 Kč
 
Celková částka: 2 390 000,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena