Analýza rizik Chrudim, ul. Malecká - stará skládka odpadů a bývalé sběrné suroviny v přírodní památce Ptačí ostrovy

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Chrudim
Registrační číslo: CZ.05.3.24/0.0/0.0/15_007/0000755
Zahájení projektu: 1. 10. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je provedení průzkumných prací a vypracování analýzy rizik pro území, které bylo historicky využíváno jako sběrna různých odpadů. Mimo to byl prostor překryt navážkou doposud neidentifikovatelného materiálu. Sledovaná lokalita se nachází v přírodní památce Ptačí ostrovy. Jedná se o zvláště chráněné území ochrany přírody. Lokalita představuje možné riziko pro podzemní a povrchové vody.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 524 146,53 Kč
Veřejné zdroje ČR: 92 496,45 Kč
 
Celková částka: 616 643,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena