Modernizace kalibračních laboratoří

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Český hydrometeorologický ústav
Registrační číslo: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_017/0002640
Zahájení projektu: 28. 7. 2017
Ukončení projektu: 29. 3. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Obsahem projektu je modernizace a rozšíření přístrojového vybavení a zařízení kalibračních laboratoří k dosažení přesnějších kalibrací pro stále se modernizující přístroje měřících stanic a observatoří ČHMÚ. Na přesnosti měření přístrojů ve staničních sítích ČHMÚ je závislá kvalita a přesnost informací poskytovaných v rámci předpovědní a výstražné služby a služby smogového a varovného regulačního systému v ČHMÚ.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 16 573 952,59 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 924 815,17 Kč
 
Celková částka: 19 498 768,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena