Modernizace imisního monitorovacího vozu

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Bezpečnostně technologický klastr, z. s.
Registrační číslo: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_017/0002658
Zahájení projektu: 1. 7. 2017
Ukončení projektu: 31. 5. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

BT Klastr provozuje od roku 2011 monitorovací vůz pro měření kvality venkovního ovzduší - imise. Tento vůz byl plně vybaven pro účely zákona o ochraně ovzduší a umožňuje kontrolu imisních limitů. Vzhledem k nutnosti zachování kvality měření je nezbytné vůz modernizovat podle požadavků legislativy, zejména Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES. Propojenost naměřených dat do ISKO, stejně jako soulad s ISO formátem měřených dat je pro projekt základním požadavkem.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 613 300,00 Kč
Národní soukromá částka: 284 700,00 Kč
 
Celková částka: 1 898 000,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena