Odkanalizování části města Havířova - IV. etapa

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Statutární město Havířov
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001204
Zahájení projektu: 19. 10. 2016
Ukončení projektu: 19. 6. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt řeší odkanalizování části města v lokalitách Jelen (Havířov - Šumbark), Petřvaldská (Havřov - Šumbark), Modřínová (Havířov - Prostřední Suchá). Nová splašková kanalizace bude napojena do již vybudované oddílné splaškové kanalizace, která je napojena na stávající kanalizaci a ČOV Havířov ve vlastnictví SmVaK a.s. Celkový rozsah projektovaných sítí je 3 069 m kanalizace včetně přípojek. Celkový počet nově napojených obyvatel na novou kanalizaci činí 288 EO.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 699 602,24 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 711 694,52 Kč
 
Celková částka: 15 215 062,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena