Obec Rakousy - Rozšíření akumulace vodního zdroje

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Vodohospodářské sdružení Turnov
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_022/0001178
Zahájení projektu: 1. 6. 2016
Ukončení projektu: 30. 6. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Obec Rakousy se dlouhodobě (akutně více než 15let) potýká s výrazným nedostatkem pitné vody ve vodovodním systému. Předmětem žádosti o dotaci je výstavba nového vodojemu s akumulací, kterým se zajistí dostatek pitné vody a bez kterého dnes není možný standardní život v obci Rakousy (nedostatek vody). Nově vybudované akumulace bude sloužit i pro osadu Borek (obec Frýdštejn) a Záborčí (Malá Skála), které jsou z přivaděče také napojeny a nově pro přilehlou osadu Zbirohy v sousední obci Koberovy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 851 048,82 Kč
Veřejné zdroje ČR: 326 655,68 Kč
 
Celková částka: 2 903 606,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena