Novostavba obecní ČOV Budětice - Vlkonice

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Budětice
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001317
Zahájení projektu: 7. 6. 2016
Předpokládané datum ukončení: 30. 4. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt "Novostavba obecní ČOV Budětice - Vlkonice" se zabývá výstavbou vertikálně-horizontální podpovrchově protékané vegetační čistírny odpadních vod II. generace v obci Budětice (místní část Vlkonice), na níž bude napojena stávající kanalizační síť, a jenž je dimenzována na čištění odpadních vod pro 100 EO. Veškerá projektová opatření jsou navržena v souladu s cílem územního plánování a splňují i obecné požadavky na využití území, jelikož rozšiřuje a zkvalitňuje vlastní infrastrukturu obce.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 532 112,19 Kč
Veřejné zdroje ČR: 270 372,74 Kč
 
Celková částka: 2 403 313,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena