Kanalizace -Bezdědice-Radouš

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Hostomice
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_001/0000674
Zahájení projektu: 4. 3. 2015
Ukončení projektu: 31. 5. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

V rámci 2.fáze, budou vybudovány kanalizační řady v místních částech Bezdědice a Radouš. Celková délka kanalizačních řadů bude 3 744,47 m

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 12 512 374,85 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 208 066,15 Kč
 
Celková částka: 14 720 441,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena