Kamenec u Poličky - Splašková kanalizace

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Kamenec u Poličky
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007102
Zahájení projektu: 15. 11. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 10. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem tohoto projektu je vybudování splaškové kanalizace (gravitační a tlakové) v obci Kamenec u Poličky. Nově vybudovaná kanalizační síť bude napojena na stávající kanalizační systém města Polička, který je zakončen centrální ČOV.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 39 290 750,57 Kč
Veřejné zdroje ČR: 6 933 661,87 Kč
 
Celková částka: 61 632 550,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena