Implementace FEWS do předpovědní povodňové služby ČHMÚ

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Český hydrometeorologický ústav
Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_037/0002601
Zahájení projektu: 3. 8. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 7. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt si klade za cíl podpořit preventivní nestrukturální protipovodňová opatření a to implementací SW platformy Delft-FEWS v rámci hydrologických předpovědních pracovišť ČHMÚ a začlenění stávajících modelovacích prostředků do tohoto prostředí včetně pořízení IT infrastruktury pro její provoz a vytvořením nových modulů spolupracujících s POVIS řešících předávání dat webovými službami a novou prezentaci hlásných profilů hlásné povodňové služby v rámci podpory modulu ČHMÚ.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 14 961 893,10 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 640 334,08 Kč
 
Celková částka: 17 602 227,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena