Digitální povodňový plán pro město Semily, ORP Semily a obce Háje nad Jizerou, Benešov u Semil. Vybudování lokálního výstražného systému pro město Semily

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Semily
Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_063/0005261
Zahájení projektu: 9. 3. 2018
Ukončení projektu: 5. 4. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Tento projekt obsahuje vybudování protipovodňového výstražného systému spolu s digitálním povodňovým plánem ORP Semily, města Semily a obcí Háje nad Jizerou a Benešov u Semil . V rámci realizace projektu budou aktualizovány povodňové plány ve všech částech a následně budou zdigitalizovány. Zároveň bude rozšířen lokální výstražný systém o tři hladinoměry, srážkoměr a tenzometrické měření půdní vlhkosti.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 591 901,75 Kč
Veřejné zdroje ČR: 104 453,25 Kč
 
Celková částka: 696 355,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena