Čejkovice - splašková kanalizizace a ČOV

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Čejkovice
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001318
Zahájení projektu: 29. 6. 2017
Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Výstavba nové kanalizace a ČOV v obci Čejkovice.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 14 295 721,27 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 522 774,35 Kč
 
Celková částka: 22 424 661,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena