Čebín Podhájí modernizace úpravny vody a zvýšení kvality zdroje pitné vody

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_022/0001356
Zahájení projektu: 12. 6. 2017
Ukončení projektu: 31. 10. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem stavby je modernizace stávající úpravny vody v Podhájí v katastru obce Čebín. Cílem projektu je zajištění dostatečné kapacity dodávek pitné vody a zvýšení kvality dodávané pitné vody. Rizika projektu: pokud projekt nebude realizován, může dojít k překračování limitních hodnot chemických látek. Aktivity projektu jsou stavebně technického charakteru, rizikem je rovněž provádění stavebních prací v území s velkým počtem stávajících inženýrských sítí a nutnost koordinace odstávek zařízení.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 15 124 270,13 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 668 988,85 Kč
 
Celková částka: 23 724 345,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena