Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Třeboradického potoka

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Městská část Praha-Čakovice
Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002155
Zahájení projektu: 16. 6. 2017
Ukončení projektu: 26. 7. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

V rámci projektu bude pořízena studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v oblastech s potenciálním povodňovým rizikem v povodí Třeboradického potoka jako podklad pro následnou realizaci.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 844 421,53 Kč
Veřejné zdroje ČR: 149 015,57 Kč
 
Celková částka: 993 437,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena