Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti SHM, s.r.o. Šumperk

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ESF,ESF
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Příjemce: SHM, s. r. o.
Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004916
Zahájení projektu: 1. 2. 2017
Ukončení projektu: 31. 1. 2019
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu je udržení a vylepšení odborné kvalifikace zaměstnanců, upevnění jejich pozic ve firmě i na trhu práce. Projekt si dává za cíl zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a návyků pracovníků ve společnosti SHM na základě identifikovaných potřeb jednotlivých zaměstnanců. Propojením externího a interního vzdělávání zefektivníme rozvoj a vzdělávání zaměstnanců, prostřednictvím interních lektorů podpoříme předávání informací a sdílení znalostí a dovedností napříč firmou.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 622 387,00 Kč
Národní soukromá částka: 109 833,00 Kč
 
Celková částka: 732 220,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena