Hodnocení projektu

Anglicky:
Synonyma:

Hodnocení projektů je část procesu schvalování projektů, která zahrnuje následující fáze, které vykonává hodnotitel: kontrola formálních náležitostí, hodnocení přijatelnosti, věcné hodnocení a analýza rizik.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena