Informace o výzvě

Aktuality

26.11.2019 Změna názvu: Název se změnil z Péče o děti - III na Výzva MAS Český Západ - OPZ - Péče o děti - III
26.11.2019 Změna datumu otevření: na 29.11.2019
26.11.2019 Změna datumu uzavření: na 30.12.2019
26.11.2019 Změna datumu zpřístupnění: na 29.11.2019
26.11.2019 Změna oprávněného žadatele: na Místní akční skupina (MAS), Obce, Dobrovolné svazky obcí, Organizace zřizované obcemi, Organizace zřizované kraji, Příspěvkové organizace, Nestátní neziskové organizace, Blíže v příloze Výzvy.
30.11.2019 Změna stavu: na Otevřená
30.11.2019 Změna kódu stavu: na S5
31.12.2019 Změna stavu: na Uzavřená
31.12.2019 Změna kódu stavu: na S8

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena