Programové období 2014-2020 > Programy > Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 -2020

Program podporuje regionální a místní projekty připravované ve spolupráci českých a bavorských partnerů s pozitivním dopadem na společné území. V programovém období 2014-2020 je na podporu projektů spolupráce podél česko-bavorské hranice k dispozici 103,4 mil. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

    Nebyly nalezeny žádné výzvy.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena