Vítejte na stránkách programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko!

Cílem programu je podporovat přeshraniční spolupráci v česko-bavorském příhraničí a přispívat tak k vytváření společného životního, přírodního a hospodářského prostoru, posilování konkurenceschopnosti regionu a ke zlepšení životních a pracovních podmínek lidí.

K naplnění tohoto cíle je určeno 115,51 mil. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Program spadá pod Cíl Evropská územní spolupráce realizovaný v rámci politiky soudržnosti EU.

Podpořené projekty musí být založeny na intenzivní spolupráci zapojených partnerů z obou stran hranice. Podmínkou podpory je výrazný přeshraniční dopad projektu.

Na těchto stránkách získáte všechny důležité informace o možnostech získání podpory, o pravidlech pro realizaci projektů a o vývoji programu. Informace a důležité dokumenty se podle potřeby průběžně aktualizují. O všech důležitých změnách se dozvíte v sekci Novinky.

Informace v německém jazyce | Informationen in deutscher Sprache:

Kalendář akcí

Aktuální články

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena