Program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Bavorskem byl schválen

23.12.2014

Evropská komise dne 17.12.2014 schválila program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko. V programovém období 2014-2020 bude na podporu kooperačních projektů podél česko-bavorské hranice k dispozici 103,4 mil. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Mezi programy Evropské územní spolupráce se jedná o jedenáctý schválený program v Evropě.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena