Výsledky 15. zasedání Monitorovacího výboru

1.8.2014

Na stránkách programu byly zveřejněny výsledky 15. zasedání společného Monitorovacího výboru programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013, které se uskutečnilo 21. a 22. května 2014 v Neualbenreuthu. Celkem bylo naplánováno 12 projektů s přislíbenou dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 2,27 mil. EUR.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena