Oznámení o zahájení veřejné konzultace k návrhu programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Bavorskem

7.7.2014

Od 7.7.2014 do 18.8.2014 je možné podávat stanoviska v rámci veřejné konzultace k návrhu operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020. Návrh programu je zveřejněn na portále www.strukturalni-fondy.cz v sekci věnované budoucnosti programu. Stanoviska je možné podávat elektronicky nebo poštou na předepsaném formuláři zveřejněném tamtéž.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena