Výsledky 16. zasedání Monitorovacího výboru

12.1.2015

Na stránkách programu byly zveřejněny výsledky 16. zasedání společného Monitorovacího výboru programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013, které se uskutečnilo 11. a 12.11.2014 ve Frymburku. Celkem bylo naplánováno 23 projektů s přislíbenou dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 3,16 mil. EUR.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena