O programu

Program se zaměřuje na podporu přeshraniční hospodářské, kulturní a komunální spolupráce, rozvoj cestovního ruchu, podporu vzdělání a sociální integrace, zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu a ochranu životního prostředí.

ČR-Bavorsko > O programu

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena