Aktualizace Příručky pro české příjemce dotace (OP PS ČR-Ba)

2.6.2014

Formou metodického pokynu Národního orgánu byla aktualizována Příručka pro české příjemce dotace v programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013. Aktualizace se týká příloh č. 4a a č. 4b, které stanovují pravidla pro výběr dodavatele u zakázek neupravených zákonem.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena