OPTP 2007-2013

Operační program Technická pomoc (OPTP) je určen k podpoře jednotného přístupu na národní úrovni pro zajištění aktivit efektivního řízení, kontroly, sledování a vyhodnocování realizace Národního strategického referenčního rámce (NSRR), který zastřešuje aktivity politiky hospodářské a sociální soudržnosti v ČR v letech 2007-2013.

OPTP > OPTP 2007-2013

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena