OPTP 2021-2027

Operační program Technická pomoc se zaměřuje na účelné nastavení implementace Dohody o partnerství a programů, a to především formou podpory vytváření efektivního implementačního prostředí fondů EU. Hlavním cílem podporovaných aktivit v OPTP je přispět k účinnému a koordinovanému provádění politiky soudržnosti na národní a regionální úrovni s důrazem na posílení vnitrostátních, regionálních a místních kapacit orgánů a dalších zúčastněných partnerů.  OPTP 2021-2027 tak usnadní čerpání, a především zajistí efektivní využití finančních prostředků EU fondů.

OPTP > OPTP 2021-2027

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena