Prioritní osy

Prioritní osou v operačním programu se rozumí jedna z priorit strategie skládající se ze skupiny operací, které spolu vzájemně souvisí a mají konkrétní měřitelné cíle. Prioritní osy pro cíl 1 i 2 jsou obsahově zcela shodné.

OPTP > OPTP 2007-2013 > Prioritní osy

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena